BBPM - Build Business and Project Management logo

Architecture, Engineering and Project Management Services

Build Business & Project Management

Vedere oras

Servicii pentru toate fazele unui proiect

Servicii pentru toate fazele unui proiect

Serviciile si solutiile BBPM  acopera toate fazele unui proiect, de la studiul de fezabilitate si concept la proiectare a detaliilor de executie, la contractare si achizitii, la planificarea  si urmatirea etapelor de executie si montaj,  pana la receptie si punere in functiune:

· Elaborare studiu de fezabilitate si/sau plan de afacere;

· Elaborare documentatie pentru finantarea proiectului;

· Elaborarea specificatiilor tehnice si a caietelor de sarcini;

· Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru Autorizatia de Construire, in conformitate cu legislatia in vigoare;

· Organizarea procesului de ofertare si selectie a constructorului / consultantilor / subcontractorilor;

· Pregatirea, analiza si negocierea contractelor;

· Planificarea si urmarirea proiectului;

· Supervizarea lucrarilor pe santier;

· Controlul si asigurarea calitatii;

· Coordonarea si controlul echipei de proiect;

 

Serviciile, profesionalismul si experienta noastra pe piata din Romania reprezinta un capital valoros care va contribui la cresterea succesului proiectelor dumneavoastra.

Concentrare asupra nevoilor clientului

Credem cu convingere ca serviciile noastre si determinarea de a actiona  cat mai eficient in interesul clientului nostru reprezinta un capital care va va aduce beneficii semnificative cum ar fi:

· Economii la bugetul proiectului prin alegera unor solutii eficiente tehnico-economic;

· Garantia respectarii graficului si a termenelor limita de finalizare;

· Controlul dvs. permanent asupra tuturor aspectelor proiectului;

Capitalul cel mai de pret al BBPM il reprezinta profesionalismul si metodele moderne de management precum si hotararea de a obtine pentru clientii nostrii o eficienta maxima a investitiei. In aceasta consta forta noastra.

Mobile:+(40) - 722.200.654

Phone: +(40) - 31 - 103.56.00
Fax:     +(40) - 31 - 103.56.00
E-mail: office@bbpm.ro

Contact information:

Management al Proiectelor

English version