Architecture, Engineering and Project Management Services

Build Business & Project Management

Materiale pentru instalatii livrate la timp pe santier

Un Proces Riguros de Contractare a lucrarilor, secretul unui proiect de succes

Sa combini cu success abilitatile comerciale cu experienta si cunostintele tehnice este de obicei foarte dificil insa constituie secretul unui proiect de succes. Aceasta este contributia noastra la proiectul dumneavoastra.

Lista de Servicii

 Estimarea costurilor

 Elaborarea structurii de costuri

 Elaborare caiet de sarcini pentru licitatii

 Organizarea procesului de selectie a contractorilor

 Analiza si evaluarea ofertelor

 Pregatirea, analiza si negocierea contractelor

 Administrarea si urmarirea contractelor

 Administrarea bugetului de proiect

Actionand ca reprezentant al clientului, Supervizorul are grija ca lucrarile sa se execute in conditii de calitate, conform proiectului si graficului de lucrari iar in cazul oricarei abateri raporteaza imediat si propune caile optime de remediere.

Lista de Servicii

 Controlul conformitatii lucrarilor cu cerintele clientului si cu documentatia de proiect;

 Controlul si implementarea gaficului de lucrari;

 Controlul si impunerea respectarii procedurilor si normelor de siguranta si protectie a muncii;

 Controlul si impunerea respectarii procedurilor si normelor in vigoare cu privire la activitatea in constructii;

 Controlul calitatii;

 Verificarea cantitatilor;

Urmarirea progresului lucrarilor pe proiect

Mobile:+(40) - 722.200.654

Phone: +(40) - 31 - 103.56.00
Fax: +(40) - 31 - 103.56.00
E-mail: office@bbpm.ro

Contact information:

Servicii de Contractare si Achizitii

 

Managementul Santierului &

Supervizarea Lucrarilor

Controlul permanent al lucrarilor in santier